Precíziós technológia: egyre több projekt indul be

Kapcsolódó cikkek

Precíziós technológia: egyre több projekt indul be

Egyre jobban nyitnak a gazdálkodók a precíziós technológia felé

agrár

2 perc

Mind a jövedelmezőség javítása, mind a környezetvédelmi és klímapolitikai célok elérése érdekében kulcsfontosságú a korszerű digitális technológiák minél szélesebb körű alkalmazása a hazai mezőgazdaságban. Az Agroinform.hu felmérése szerint a gazdálkodók 80 százaléka tervezi precíziós technológia használatának bővítését a gazdaságában, amihez több mint felük pályázati támogatásokat is igénybe venne.

A felmérésben résztvevők 70 százaléka több mint 50 hektáron foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel, több mint felük gyakorlatilag az egész művelési területen alkalmaz már egy vagy több precíziós gazdálkodási technikát.

A precíziós eszközöket leggyakrabban a növényállapot-felmérésben és a járművek automata kormányzása során alkalmazzák, ezek mellett a kutatás szerint a szakaszolással végrehajtott növényvédőszer-kijuttatásban, illetve a vetésben alkalmaznak precíziós megoldásokat.

Azok körében, akiknél tervbe van véve digitális technológia bevezetése, a fentieken kívül különösen a változó mennyiségű tápanyag-kijuttatás, a precíziós sorközművelés és betakarítás bevezetése szerepel napirenden.

A jelenleg is futó, a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, a digitális átálláshoz kapcsolódó precíziós fejlesztéseket támogató pályázatról az érintett gazdálkodók 93 százaléka értesült, közülük 43 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy érdekeltek a kiíráson való részvételben.

A válaszadók 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a korszerű technológiáknak jelentős szerepe van az ágazat fejlődésében. 92 százalékuk igyekszik is lépést tartani az újdonságokkal. 72 százaléknyian jelezték, hogy rendszeresen próbálnak ki új technológiákat, ők többnyire mások tapasztalataira is támaszkodnak.

A felmérésben résztvevők hozzávetőleg fele tapasztalt olyat is, hogy más gazdaságok alkalmazzák a náluk bevezetett és bevált újdonságokat. Ugyanakkor a megkérdezettek 54 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az általa művelt birtok mérete nem, vagy nehezen biztosít megtérülést a precíziós technológiai beruházásoknak. Ezért kulcsfontosságú a jövőben is a fejlesztési támogatások szerepe.

Az agrárdigitalizáció fontos része volt a Központi Statisztikai Hivatal által 2020-ban végrehajtott agrárcenzusnak is. Ebben a gazdálkodókat arról is megkérdezték, hogyha nem használ precíziós eszközt, annak mi az oka. A legtöbben azt válaszolták, hogy nincs rá szükségük a termelés során. A második leggyakoribb válasz – különösen a 40 évnél idősebb gazdálkodók körében – a szükséges ismeretek hiánya volt. A fiatal gazdálkodók ugyanakkor második helyen a digitális eszközök magas árát jelölték meg.

„A fejlődés iránya azonban egyértelmű: az egyre hatékonyabb precíziós technológiák mind több területen segítenek a klímaváltozás kedvezőtlen folyamataihoz való alkalmazkodásban éppúgy, mint a különféle környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésben” – mondta az Agroinform.hu ügyvezetője.

„Ezért is biztató, hogy a gazdálkodók négyötöde nyilatkozott úgy, hogy néhány éven belül ilyen jellegű fejlesztést hajt végre, és ehhez jelenleg is állnak rendelkezésre támogatási források” – tette hozzá Bolyki Bence.