Vodafone-felmérés: egyre több a jövőre felkészült cég

Kapcsolódó cikkek

Vodafone-felmérés: egyre több a jövőre felkészült cég

Vodafone-felmérés: egyre több a jövőre felkészült cég

még több IoT

4 perc

11 országban, összesen több mint 2500 különböző típusú és méretű cég bevonásával vizsgálta a jövőre felkészült vállalkozások jellemzőit – a többi között ellenálló- és alkalmazkodóképességüket – a London School of Economics (LSE) kutatóintézet a Vodafone megbízásából.

A kutatás rámutatott: világszerte emelkedik az ún. „jövőre felkészült” (Fit For The Future – FFTF) vállalkozások száma. Ezek a társaságok hatékonyabban kezelik a jövő kihívásait, jobban helytállnak a fokozott versenyhelyzetben, nyitottak a digitális megoldásokra, fontos számukra a fenntartható működés, továbbá időben lekövetik a változó munkavállalói elvárásokat, valamint a növekvő és egyre szélesebb fogyasztói igényeket.

A tanulmány értelmében a „jövőre felkészültek” csoportjába azok kerültek, akik megfelelnek annak a hat jellemzőnek – például új technológiák iránti nyitottság, pozitív hozzáállás a változásokhoz –, melyek legszorosabban kapcsolódnak a jövőbeni pénzügyi teljesítménybe vetett bizalomhoz és a jövőre való felkészültséghez.

A Vodafone tanulmánya rámutatott, hogy a „jövőre felkészült” vállalkozások 94%-a felkészültnek érzi magát a piac kihívásaira – ez a szám az összes válaszadóra vetítve jóval alacsonyabb, csupán 58%.

A „Fit for The Future” cégek 82%-a arról is beszámolt, hogy az üzletmenet-folytonossági terve jól működik. A London School of Economics (LSE) kutatása összefüggést talált a jövőre való felkészültség és az üzleti teljesítmény között. A riport rámutatott: egy vállalat akkor tud a leghatékonyabban növekedni, ha a kockázatokra és az előre nem látható változásokra is felkészült. 

Azok a szervezetek, amelyek 10 ponttal növelték FFTF pontszámukat, 36%-kal nagyobb valószínűséggel múlták felül versenytársaik teljesítményét. Összességében elmondható, hogy az előre látó vállalkozások magabiztosabbak a felmerülő kihívásokkal kapcsolatban, és felkészültebbek a változó munkavállalói és ügyféligényekre.

Dobó Mátyás, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettese a riport kapcsán hozzátette: „a kutatásból tisztán látszik, hogy hatalmas az átalakulás mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon, alapjaiban alakul át a piac – ugyanakkor a ’jövőre felkészült’ vállalkozások döntő többsége felkészült az új kihívásokra, ezáltal nagyobb valószínűséggel múlják felül a versenytársaik teljesítményét. Ugyanakkor a növekvő rugalmassági igény kielégítéséhez és a versenyképességhez kétség kívül nélkülözhetetlen a digitalizáció. A mi feladatunk technológiai vállalatként az, hogy innovatív megoldásainkkal, valamint megbízható és erős hálózatunkkal támogassuk a hazai vállalkozásokat abban, hogy ők is jövőre felkészültek legyenek.”

Digitális átalakulás

A jelentés arra is rávilágított, hogy a FFTF csoportba tartozók nyitottak az új digitális megoldásokra, többségük (89%) részletes digitális transzformációs ütemtervvel rendelkezik, szemben az összes vállalkozás 60%-os eredményével ugyanebben a kérdésben. Az ilyen típusú ütemterv nagy előnyt jelentett a pandémia megjelenésekor, mivel az előrelátó cégek 71%-nál meggyorsította a digitalizációs folyamatokat, míg ez az arány csupán 55%-os volt a többi vállalat esetében. Globálisan a „jövőre felkészült” társaságok 80%-a optimista a jövő technológiáival kapcsolatban , míg ez az arány csak 66% az összes cég esetében.

Törekvés a fenntartható működésre

Annak ellenére, hogy a társaságok az elmúlt 18 hónapban számos kihívással szembesültek, a „jövőre felkészült” vállalkozások továbbra is tisztában vannak a fogyasztói elvárásokkal, miszerint a nagy márkáknak etikai álláspontjukat kell képviselniük társadalmi kérdésekben.

Jól szemlélteti mindezt, hogy ezeknek a cégeknek a 69%-a véli úgy, hogy a fenntarthatóság fontosabbá vált számára a világjárvány idején. Ezen vállalkozások 38%-a kivételesen fontosnak tartja a fenntarthatóságot, ami majdnem kétszerese az összes cég esetében mutatkozó 21%-nak. Ez a tendencia a jövőben is folytatódni látszik, mivel a „jövőre felkészült” vállalkozások több mint fele, egész pontosan 51%-a tervezi, hogy a következő évben növeli a fenntartható működésre, valamint a társadalmi felelősségvállalásra fordítandó kiadásait.

Változó munkavállalói elvárások

Nem csupán az ügyfelek elvárásai emelkedtek, a munkavállalók igényei is megváltoztak a nagyobb rugalmasság és a távoli munkavégzés tekintetében. Nagyobb szabadságot és autonómiát szeretnének a hatékony munkavégzés érdekében és rugalmasságot a munkaórák tekintetében is. Ez különösen igaz a Z generációs kollégákra. A cégek 57%-a úgy látja, hogy ez a korosztály nagyobb elvárásokkal rendelkezik a munkavégzés helyének rugalmasságával kapcsolatban.

„A kutatásból tisztán látszik, hogy hatalmas az átalakulás mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon – alapjaiban alakul át a piac. A növekvő rugalmassági igény kihívást jelent a cégek jelenlegi működésére és vállalati kultúrájára nézve, a digitalizáció pedig kétség kívül nélkülözhetetlen a jövőbeli versenyképességhez. A mi feladatunk technológiai vállalatként az, hogy innovatív megoldásainkkal, valamint megbízható és erős hálózatunkkal támogassuk a vállalkozásokat abban, hogy ők is „jövőre felkészültek” legyenek” – mondta Dobó Mátyás a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettese.

A teljes Fit for the Future riport itt érhető el.